• އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން ދެވަނަ އެންސްޕާއިން ހާސިލްކުރުން

  • ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ – އެން.އެސް.ޕީ.އޭ

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 6 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތުން 3 ވަނަ އެންސްޕާއިން ހާސިލްކުރުން

  • “ސިވިލް ސަރވިސް އީޖާދީ އިނާމު” ގެ “ގޯލްޑް އެވޯޑް 2018” އެންސްޕާ އިން ހާޞިލްކުރުން